Чурабо Николай Дмитриевич

Чурабо Николай Дмитриевич

Чураба Мікалай Дзмітрыевіч

24.12.1913, г. Мінск – 29.01.1998. Скончыў Віцебскі мастацкі тэхнікум (1933), Маскоўскі дзяржаўны інстытут імя В.Сурыкава (1940). Вучыўся ў М.Эндэ, А.Фогта, Х.Даркевіча, У.Фаворскага, П.Паўлінава, К.Істоміна. Удзельнік мастацкіх выставак з 1939г. Працаваў ў кніжнай і станкавай графіцы, жывапісе. Асноўные творы: граф. трыпціх “Абарона Брэсцкай крэпасці”; цыклы “Мой родны Брэст”, “Я.Колас ў дзяцінстве”; партрэты герояў-абаронцаў Брэсцкай крэпасці; афармленне кніг “Вершы для дзяцей” М.Лужаніна, “Залаты карп” А.Стаховіча, “Новая зямля” Я.Коласа; жывапіснае палатно “ Цаною жыцця”; трыпціх “на парозе бессмяротнасці”, “Байніцы Брэста”, “Ветэраны”; шэраг партрэтаў, пейзжаў, нацюрмортаў. Творы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску, Бел. Музеі гісторыі Вял. Айч. Вайны, фондах БСМ, Літ. Музеі Я.Коласа, Брэсцкім і Пінскім краязнаўчым музеях, музеі «Брэсцкая крэпасць-герой», Кобрынскім музеі імя А.Суворава, Музеі выяўленчага мастацтва імя А.Пушкіна ў Маскве. Выкладаў ў Брэсцкім інжынерна-будаўнічым інстытуце (1966-82). Член БСМ з 1947 г.

Tchuraba Mikalai Dzmitryevitch

24.12.1913, Minsk – 29.01.1998. He finished Vitebsk Art College (1933)? Graduated from Surykau State Ins-te in Moscow (1940), studied under the guidance of M.Ende, A.Fogt, Kh.Darkevitch, U.Favorsky, P.Paulinao, K.Istomin. Since 1939 he takes part in art exhibitions. He worked  in book and easel drawing, painting. The works are kept in Nat. Art Museum of Belarus, Museum of Modern Art in Minsk, Byel museum of Gr.Patr. War History, BUA Funds, Lit-ry Museum of  Ya.Kolas, Brest and Pinsk Museums of Local Lore, Museum Brest Fortress-Hero, Kobrin Suvorau Museum, A.Pushkin Museum of Fine Art in Moscow. He taught at Brest Engeneering Building Ins-te (1966-82) assistant professor – since 1972). Since 1947 he was a member of BUA.

Статья в «Брестском курьере»